REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Zdrowy-sklad.pl prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Sklep prowadzony jest przez Bożenę Karpiuk - Dereń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia AGA Natura Bożena Karpiuk-Dereń sklep Zdrowy Skład, ul. 1-go Maja 71, 45-069 Opole, NIP: 7542140327.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.
4. Z usług Sklepu mogą korzystać podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U 1997nr133 po. 833) o ochronie  danych osobowych.
6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.
7. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.
10. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.
11. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu.
12. Sklep zdrowy-sklad.pl nie łączy promocji i rabatów.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu , będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
14. Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu , w szczególności gdy:
a) klient podał dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się zachowań , które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

II ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci Internetowej.
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej. Możliwy odbiór osobisty w Opolu przy ul. 45-069 Opole ul. 1-go Maja 71, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr tel. +48 604550051.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.
7. Zamówienie będzie zrealizowane , jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź czy zastąpić towar inną Ofertą.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku , gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.
9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku , gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

1. Klient ma do wyboru następujące płatności:
A ) osobiście w sklepie - płatność karta lub gotówką
B ) za pobraniem

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Realizujemy przesyłki poza granicami kraju.
6. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.
7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
8. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.
9. Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

IV REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub Faktura Vat).
2. W przypadku , gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres 45-069 Opole ul. 1-go Maja 71.
3. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji , okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, naprawa czy zwrot gotówki) dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
4. W przypadku , gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.
5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa klient.
6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta , a gdyby to nie było możliwe , to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi i wysłaniu go na adres 45-069 Opole ul. 1-go Maja 71.
2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.
3. Zwracany towar należy zapakować , tak aby nie został uszkodzony w czasie transportu.
4. Koszt odesłania ponosi Klient

VI ODMOWA PRYWATNOŚCI

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego. 

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.